Haberler

Aktüeryal Denetim

0 Yorumlar
1923
28 Oca 2016

Aktüeryal Denetim 

01.03.2009 tarih ve 27156 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca, Vakfımızın 2014 yılı Emeklilik Taahhütlerinin Aktüeryal Değerlemesi Bağımsız Aktüerya Şirketi Aon Hewitt Associates S.A. (Aon Hewitt) tarafından yapılmıştır.

Hazine Müsteşarlığı’nca yayımlanan yönetmelik, genelge, rehber ve genel kabul görmüş aktüeryal prensip çerçevesinde, yapılan aktüeryal değerlendirme sonucunda;

  • Vakfımızın üyelere direkt olarak sağladığı, Karşılıksız Sosyal Yardım Ölüm Yardımı ile gereken durumlarda sağladığı Karşılıksız Sosyal Yardımları olduğu, bu yardımların, Tanımlanmış Fayda Esaslı 
  • Vakfımızın kurmuş olduğu Bireysel Emeklilik Fonu üzerinden, üyelere sağladığı Emeklilik yardımının ise Tanımlanmış Katkı Esaslı, olarak sınıflandırıldığı Aon  Hewitt   şirketince tespit edilmiştir.

Aon Hewitt şirketince, hazırlanan aktüerya raporunun  Sonuç ve öneriler  bölümünde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Vakfımız tarafından üyelere sağlanan Karşılıksız Sosyal Yardım Ölüm Yardımı için hesaplanan yükümlülük sonrasında, Vakfımızın bu yardımı mevcut varlıkları ile karşılayabileceği sonuç ve kanaatine varılmıştır.       

Bireysel Emeklilik Fonu üzerinden sağlanan Tanımlanmış Katkı Esaslı Faydalar her yıl BES’e aktarılmaktadır. Dolayısıyla iskonto oranı, mortalite, enflasyon v.b. verilere dayanan geleceğe yönelik değerlendirmeler yapmak doğru değildir. Bu faydalar için yatırım ilkeleri incelenmiş; Bireysel Emeklilik Fonunda biriken tutarların, Vakıf Resmi Senedi, Emeklilik Fonu Uygulama Esasları, ilgili yönetmelikler ve Mütevelli Heyeti ile Yönetim Kurulu Kararlarına uygun olarak hesaplandığı sondaj usulünce kontrol edilmiş ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.    

Hazır Değerler

Vakfımız  yönetiminin, hem Vakıf hem de Bireysel Emeklilik Fonunda biriken nakit  varlıkları daha yüksek riskli yatırım araçları yerine vadeli banka hesaplarında  değerlendirmeyi tercih ettiği, banka seçiminde ise, güvenirlilik ve yüksek  faizin en önemli kriterler olarak belirlendiği,

Diğer  vakıflarda görülebilen ve kuruluşun likiditesini negatif yönde etkileyen bina,  arsa gibi yatırımlara girilmediği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Bireysel Emeklilik Fonu

Bireysel  Emeklilik Fonunun; Bireysel Emeklilik Fonu ödentileri, aylık nemalar ile Vakıf  Katkılarından oluştuğu, hesaplamalar üzerinde yapılan sondaj usulündeki  testlerde, çok önemli farklılıklar yaratmayan gözlemler dışında, genel olarak  Bireysel Emeklilik Fonu Uygulama Esasları ile alınan Mütevelli Heyet ve Yönetim  Kurulu Kararlarına uyulduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.

 İştirakler ve Bağlı Ortaklar

İştirakler ve bağlı ortaklıkların piyasa değerinden değil defter değeri üzerinden gösterildiği, bu tutarın hemen hemen tamamına yakın bir kısmının TURAŞ’tan geldiği, bu şirketin kârlı, yüksek temettü getirisi sağlayan ve piyasa değerinin gösterilenden daha yüksek olması beklenen bir kuruluş olduğu, dolayısıyla şirketin değerlemesinin yapılmamış olmasının negatif bir etki yaratmasının beklenmediği,TURTAV A.Ş.’nin kurulduğu günden itibaren sürekli zararda olması nedeniyle, tasfiyesine karar verildiği ve işlemlerin tamamlanarak şirketin kapatılmasının planlandığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.  

0.0
Son Güncelleme: -/-
Aktüeryal Denetim

Henüz bir yorum yapılmamıştır... İlk olmak ister misiniz?

Bir yorum da siz bırakın

Eposta adresiniz gösterilmeyecektir