Haberler

Önemli Açıklama

0 Yorumlar
1691
25-05-2018

ÜYELERİMİZİN BİLGİLENDİRİLMESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARIN YAPILMASINA İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR.

 

1- VAKFIMIZIN PERSONEL VAKFI OLUP OLMADIĞI HUSUSU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA. 

Vakfımız; Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 07.02.1992 gün ve E:1992/96, K:1992/74 sayılı kararının, 03 Mart 1992 tarih ve 21160 sayılı Resmi Gazete de yayımlanması ile Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak 39 Kurucu Üyesi tarafından kurulmuş olup, Vakfa üye kabulüne ise, 01.05.1992 tarihinde başlanmıştır. 

Vakfımızın sağladığı hak ve imkanlardan yararlanmak için Vakfa, Vakıf bünyesinde kurulan fonlardan yararlanmak içinde fona üye olunması zorunludur. Bazı üyelerimizin belirttiği gibi, ben Vakfın ortağıyım söylemi yanlış bir açıklamadır. Vakfımız bir şirket değildir. Vakfın ortağı olmaz, üyesi olur. Üyeli Vakıflarda ise, Vakfa üye olunarak, Vakfın sağladığı hak ve imkanlardan yararlanılır. 

Vakıf Resmi Senedinin 5 inci maddesinde, Vakfımızın Amacı “Turizm Bakanlığı hizmetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesine ve turizmin ülke ekonomisine katkısının artırılmasına yönelik her türlü faaliyette bulunmak, üyeleri arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayacak teşvik, tertip ve tedbirleri almaktır.” şeklinde yer almaktadır. 

Vakıf Resmi Senedinin 6 ıncı maddesinde ise, Vakfımızın amacını gerçekleştirmek için hangi faaliyetleri yürüteceği 8 bent halinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Turizm Bakanlığı hizmetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesine ve turizmin ülke ekonomisine katkısının artırılmasına yönelik her türlü faaliyette bulunmak,” amacının, hangi faaliyetlerle yerine getirileceği a, b ve c bentlerinde, 

Üyeleri arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayacak teşvik, tertip ve tedbirleri almaktır.” amacının hangi faaliyetlerle yerine getirileceği d, e, f ve h bentlerinde, ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Dolayısıyla, Vakfımız yukarıda bahsedilen amacı nedeniyle, PERSONEL VAKFI DEĞİL, KARMA AMAÇLI BİR VAKIF olarak kabul edilmektedir. Vakfımız, tamamlayıcı (ikincil) bir sosyal güvenlik kuruluşu değildir. Bu şekilde, hizmet veren Vakıflarda ise, üye olanların maaşının belli bir yüzdesi emekli keseneği olarak tahsil edilmekte, ancak kişi bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumundan emekli olmadıkça, üyesi olduğu Vakıftan hiçbir şekilde ödeme yapılmadığı gibi, emekli olduktan sonra da Vakıf üyeliği sona ermektedir. Bizim Vakfımızda olduğu gibi çalıştığı kurumdan emekli olan üyeler, Vakfın sağladığı hak ve imkanlardan yararlanmaya devam edememektedir.

 

2- VAKFA ÖDENEN AİDATLARIN NE YAPILDIĞI VEYA NASIL KULLANILDIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Vakıf Resmi Senedinin Vakfın Gelirlerini düzenleyen  8 inci maddesinde, üyelerimizce ödenen aidatlar, Vakfın Gelirleri arasında sayılmamıştır. 

Bu nedenle, üyelerimizce ödenen aidatlar, Vakfımız giderlerinde kullanılmamaktadır. Yani bazı üyelerimizin belirttiği gibi bizim ödediğimiz aidatlarla, Vakfın Giderleri karşılanmaktadır söylemi yanlış bir açıklamadır. 

Vakfımız kendi elde ettiği gelirlerle, giderlerini karşılamaktadır. 

Vakfımız muhasebe hesaplarında, Üyelerimizden alınan toplam 30,00 TL aidatın; 

a)    10,00 TL’si; Üye Aidatı Ana Hesabı altında, üye adına açılan alt hesaplarda, üyelerimiz alacaklı, Vakfımız borçlu gösterilerek takip edilmektedir. 

b)   20,00 TL’si; Bireysel Emeklilik Fonu Ana Hesabı altında, üye adına açılan alt hesaplarda, üyelerimiz alacaklı, Vakfımız borçlu gösterilerek takip edilmektedir. 

Dolayısıyla; üyelerimiz aidat ödedikçe, muhasebe hesaplarında Vakıftan alacaklı olarak gözükmektedir. Diğer bir deyişle, üyelerimiz Vakfa aidat ödedikçe, Vakfın mal varlığı artmamakta, buna mukabil, Vakfın üyelere olan borcu artmaktadır. 

Diğer taraftan, Fonlar Yönetmeliği gereğince; üyelerce ödenen Bireysel Emeklilik Fonu Aidatları, yıl sonunda nemalandırıldıktan sonra hesaplanan nema tutarı ile Vakfın gelir durumuna göre, Vakıf Katkı Payı da verilerek, Üyelerin Bireysel Emeklilik Fonundaki hesabına aktarılmaktadır. 

Vakfımız muhasebe hesaplarında, üyelerimiz yıl sonunda hesaplanan Nema ve Vakıf Katkı Payı tutarı kadar da Vakıftan alacaklı hale gelmektedir. Diğer bir deyişle, hesaplanan Nema ve Vakıf Katkı Payı toplamı kadar, Vakfın üyelere olan borcu artmaktadır.

 

3- VAKIF ÜYELİĞİNDEN HERHANGİ BİR NEDENLE AYRILAN BİR ÜYENİN, VAKIFTAN NE ALACAĞI VEYA NE HAKKI OLDUĞU HUSUSU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA. 

Vakıf Resmi Senedinin “Üyeliği Sona Erenlerin Hakları” kenar başlıklı 28 inci maddesinde “Herhangi bir nedenle Vakıf üyeliği sona erenler, Vakfa ödemiş oldukları ödentiler dışında herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.” ve Fonlar Yönetmeliğinin “Üyeliğin Sona Ermesi ve Buna Bağlı Hükümler” kenar başlıklı 7 inci maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan “Üyeliğin sona ermesi hallerinde, Fon hesabında biriken ve Bireysel Emeklilik Sistemine aktarılmayan ödentilerin tamamı, herhangi bir nema uygulanmadan üyeye geri ödenir.” amir hükümleri yer almaktadır. 

Bu hükümler çerçevesinde; herhangi bir nedenle üyelikten ayrılan Vakıf Üyesine, üye olduğu tarihten itibaren ödemiş olduğu, Giriş Aidatı ve Vakıf Üyelik Aidatı toplamı ile Bireysel Emeklilik Fonunda biriken tutarın tamamı iade edilmektedir. Üyenin vefatı halinde ise, bu tutara ölüm yardımı ilave edilerek, kanuni varislerine ödenmektedir.

 

Üyelerimize Önemle Duyurulur.

 

YÖNETİM KURULU

0.0
Son Güncelleme: Perembe 28 ubat 2019 14:12
İlgili Makaleler: ÖNEMLİ DUYURU Önemli Duyuru! Akbank ile Antlaşma

Henüz bir yorum yapılmamıştır... İlk olmak ister misiniz?

Bir yorum da siz bırakın

Eposta adresiniz gösterilmeyecektir