Haberler

ÖNEMLİ DUYURU

0 Yorumlar
3276
3-04-2018

TUDAV’DAN ÖNEMLİ DUYURU 

1-    Değerli  Turizm Dayanışma Vakfı Üyeleri, Vakfımızla ilgili hususların sosyal medya da tartışılması, maalesef Vakfımızı ve TURAŞ ‘ı bitirmeye uğraşanların amacına hizmet etmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki; Yönetim Kurulu olarak veremeyeceğimiz hesap ve herhangi bir husus bulunmamaktadır. 

2-    Denetim Kurulu raporu ve Hukuk Müşavirimizin görüşü ve raporlarına istinaden Vakıf üyeliğinden çıkarılan, Salih YAVUZER’in, hazırlayıp Vakıf üyelerine ve Mütevelli Heyet Üyelerine gönderdiği beş sayfalık yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgiler içeren, imzasız yazısından kaynaklanmaktadır. 

3- Ertuğrul URALLI gündem maddeleri ile ilgili görüşmeleri beklemeden Divan Başkanlığına olur olmaz konularda imzasız ve/veya eksik imzalı olarak yazılı önerge vererek kabul edilmesini istemiştir. Divan Başkanı, verilen önergelerin nasıl gündeme alınacağının, Vakıf Resmi Senedinin 13 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtildiğini söylemesine rağmen, Ertuğrul URALLI konuşmaları keserek şov yapmaya devam etmiştir. 

4- Mütevelli Heyet Toplantısında, Salih YAVUZER’in iddialarına ve Ertuğrul URALLI’nın sözünü ettiği konuları, Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer YAVUZ söz alarak, bir saatten fazla görüntülü olarak belgeleriyle anlatarak bilgi vermiştir. 

5- Salih YAVUZER ile ilgili bu bilgilerin, Mütevelli Heyet Toplantısında açıklanmasından sonra Ertuğrul URALLI, Salih YAVUZER’e, toplantıya katılan tüm üyelerin duyacağı ses tonu ile “alçak, yalancı ve seni kınıyorum gibi” sözleri söyledikten sonra toplantının sonunu beklemeden salonu terk ederken, Divan Başkanı ve Vakıf Başkanı “nereye gidiyorsun daha oylama var” dediklerin de, Ertuğrul URALLI, “ben oyumu, bu üyenin, üyeliğinin sonlandırılması ve yönetimden de ayrılması yönünde kullanıyorum” diyerek toplantı bitmeden salonu terk etmiştir. 

6- Ertuğrul URALLI, Vakıf üyesi olmayan bir kişiyi danışmanım diyerek, Mütevelli Heyet Toplantısına getirmiştir. Mütevelli Heyet Toplantısından kısa bir süre sonra da mali müşavir olduğunu belirttiği aynı kişi ile Vakfımıza gelerek, mali konularla ilgili inceleme yapacağını belirtmiştir. “Vakıf üyesi olmayan, ayrıca Denetim Kurulunda yer almayan birisinin, Vakfı denetlemesi acaba hangi yasada mevcuttur.” Yani yasal değildir. 

7- Mütevelli Heyetin, Vakıf Yönetiminin ve üyelerin bilgisi olmadan gizli olarak toplantının videoya çekilmesi ve sonra da yayımlanması, özellikle de istediğiniz bölümlerin ve şovların yayımlanmasının ne kadar yasal olduğunun siz üyelerin düşünmesi gerekir. Ayrıca, platform da yayımlanan son video da, Salih YAVUZER yaptığı telefon görüşmesinde, kendi ağzından, Vakıf yöneticilerinin başını alarak, alaşağı ederek, gerçek hedefinin Vakfı ve yönetimi ele geçirmek olduğunu itiraf etmektedir. 

8- Ertuğrul URALLI ve platform da yorum yapan bazı üyelerimiz, Salih YAVUZER‘in intikam alma ve Vakfı ele geçirmeye yönelik projesine, dahil olmuşlardır. Yönetim Kuruluna kurulan ayak oyunları ve atılan iftiralara, bazı Mütevelli Heyet Üyeleri ile Vakıf üyelerinin inanarak yorum yaptıklarına şahit olmaktayız. 

Ayrıca, ağır cezada yargılanan üyelerin şahsi hatalarından kaynaklanan bir durum olmayıp, TURAŞ’ın kapanması için elinden alınan su ve arıtma tesislerinin, kapatma kararına karşı TURAŞ’ın idamesi için ticari olarak yaptığımız güneş enerjisi şirketlerinin alımıdır. Bu zamana kadar şirketlerin alımı için 1 lira ödenmemiştir. Bu yatırımın, TURAŞ’a yıllık getirisini en az  10 milyon TL olacaktı. Ancak, bu gelirden TURAŞ’ı, dolaylı olarak Vakfımızı mahrum etmek ve yatırımı engellemek için, Vakıf temsilcilerini dava ederek ağır cezada yargılamalarını sağlamışlardır. Şirketlerin alımı için herhangi ödeme yapılmadığından, konunun dolandırıcılıkla bir ilgisi bulunmamaktadır. 

9- Sosyal medyada sorduğunuz soruların, çoğunluğu Mütevelli Heyet Toplantısında cevaplandırılmış olmasına rağmen, ayrıca üyelerimiz için, Vakfımız web sayfasında (www.tudav.org.tr) en kısa zamanda detaylı olarak cevaplandırılacaktır. Lütfen, sosyal medyada soru sormayın, bilgi almak istediğiniz hususu belirterek, yazılı ve imzalı olarak, Vakfımıza başvurduğunuz takdirde, en kısa sürede, dilekçenize cevap verilecektir. 

10- Vakfımız Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulunca alınan tüm kararlar ve gelişmeler,  üyelerimize daha hızlı ulaşabilmek ve bilgilendirmek amacıyla, Vakfımızın web sayfasında (www.tudav.org.tr) muntazaman duyurulmakta olup, Vakıf mevzuatı, Vakfımız organların da (Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu) görev yapanlar ve Yönetim Kurulunca her yıl  hazırlanan Faaliyet Raporu da, Vakfımız web sayfasında yer almaktadır.

0.0
Son Güncelleme: -/-
İlgili Makaleler: Gülgün FERAH ve Ertuğrul URALLI Hakkında Alınan Karar Duyurusu Önemli Açıklama Önemli Duyuru! Akbank ile Antlaşma
Bilgilendirme Önemli Duyuru

Henüz bir yorum yapılmamıştır... İlk olmak ister misiniz?

Bir yorum da siz bırakın

Eposta adresiniz gösterilmeyecektir