Haberler

Sosyal Medyada, Ertuğrul URALLI Tarafından İleri Sürülen

0 Yorumlar
2463
22-06-2018

SOSYAL MEDYADA, ERTUĞRUL URALLI TARAFINDAN İLERİ SÜRÜLEN VAKFIMIZIN PERSONEL VAKFI OLDUĞU İDDİASIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA 1- Vakfımızın Web sayfasında, bu konu hakkında açıklama yapılmasına rağmen, Vakıf Üyesi ve aynı zamanda Mütevelli Heyet Üyesi olan Ertuğrul URALLI’nın, sosyal medyada bu konu hakkında niçin ısrarla, “VAHİM HATA” şeklinde bir ifade kullanarak, bu husus böyle diye diretmesinin nedeni de anlaşılamamıştır. Diğer taraftan; Ertuğrul URALLI sosyal medyada 01.06.2018 tarihinde yayınladığı 6 sayfalık müfettiş raporunda, Vakfımızın “DİĞER BİR DEYİŞLE VAKFIN KARMA AMAÇLI OLARAK KURULDUĞU”nun tespit edildiği ibaresi de mevcuttur. Bu husus bile, Ertuğrul URALLI’nın yalan, yanlış ve yanıltıcı açıklama yaptığını gösterdiği gibi, kendi ifadesi ile "BEN ÜYELER ARASINDA NASIL HUZURSUZLUĞA NEDEN OLUYORUM"un da ispatıdır. (EK: 1 sayfa)

2- Kişisel kanaatimiz, Ertuğrul URALLI’nın, anlamamakta ısrar ettiği hususun, 37 inci maddenin değiştirilmesi ile Vakfımızın amacı ve faaliyetinin de değiştiğini zannetmesidir.

3- Öncelikle belirtmek gerekir ki, Vakfın feshine karar verilmedikçe, hiçbir şekilde uygulanması mümkün olmayan bu maddenin, Vakfımızı nasıl Personel Vakfı haline getirdiğini irdelemek gerekir. Yani, Vakıf Resmi Senedinin 37 inci maddesi, Vakfımız faaliyetini sürdürdüğü sürece, hiçbir şekilde uygulanması mümkün olmayan bir maddedir. Bu husus, maddenin başlığı olan “VAKFIN FESHİ VE TASFİYESİ” ifadesinden de kolayca anlaşılacaktır.

4- Vakfımızın feshine karar verildiği takdirde, yürürlüğe girecek olan ve Vakfın o tarihte mevcut olan varlıklarının ne yapılacağı hususunu düzenleyen 37 inci maddenin, bu Vakfı nasıl Personel Vakfı haline getirdiğinin dikkatle düşünülmesi gerekmektedir. 

5- Vakfımızın kuruluşunda hazırlanan Vakıf Resmi Senedinde, VAKFIN FESHİNE karar verildiği takdirde, VAKFIN VARLIKLARININ ne yapılacağı hususu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“Vakfın Feshi ve Tasfiyesi

Madde 37- Mütevelli Heyet tarafından ya da herhangi bir şekilde vakfın feshine karar verildiği takdirde vakfın varlıkları, varsa Bakanlık bünyesinde kurulmuş bir vakfa, bunun da olmaması halinde mütevelli heyetin kararı doğrultusunda turizm sektöründe faaliyet gösteren bir başka vakfa devredilir.”

6- Vakıf Resmi Senedinin 37 inci maddesi, 18.03.2003 tarihinde yapılan değişiklik ile aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

“Vakfın Feshi ve Tasfiyesi

Madde 37- Mütevelli Heyet tarafından ya da herhangi bir şekilde Vakfın feshi ve tasfiyesine karar verildiği takdirde, Vakfın varlıkları öncelikle borç ve alacak durumuna göre üyelik süreleri ile orantılı olarak kanuni kesintiler yapıldıktan sonra üyelere dağıtılır.”

7- Üyelerimizin; Vakfımızın resmi internet sayfası olan WWW.TUDAV.ORG.TR” dışında, sosyal medyada ve/veya kulaktan kulağa yapılan açıklama ve bilgilendirmelere itibar etmemeleri, herhangi bir konuda öğrenmek istedikleri bir husus varsa, Vakfımızdan yazılı veya sözlü olarak talepte bulunmaları önem arz etmektedir.

Üyelerimize Önemle Duyurulur.

YÖNETİM KURULU

EK 1 : Ertuğrul URALLI Tarafından Oluşturulan Sosyal Medya Grubunda Paylaşılan Evrak


34074322_1724711484232276_4822763268521066496_n

0.0
Son Güncelleme: Perembe 28 ubat 2019 14:11
İlgili Makaleler: Ertuğrul URALLI Tebliğ Yazısı Gülgün FERAH ve Ertuğrul URALLI Hakkında Alınan Karar Duyurusu

Henüz bir yorum yapılmamıştır... İlk olmak ister misiniz?

Bir yorum da siz bırakın

Eposta adresiniz gösterilmeyecektir