Önemli Açıklama Sayfa 1

TURİZM DAYANIŞMA VAKFI PLATFORMUNDA YAZILANLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Vakfımızın Değerli Üyeleri;

 Sosyal medya üzerinden bazı üyelerimizin, paylaştığı doğru olmayan yalan yanlış bilgilerine dayanılarak, maalesef bazı üyelerinde bugünlere nasıl gelindiğini ve neler yaşandığını bilmeden bu kişilerin paylaşımlarına yorumlar yaparak siz değerli vakıf üyelerimizin kafalarının karıştırılmasına sebep olmaları nedeniyle böyle bir açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. 

Vakıf üyelerimiz, Vakfımız ile vakfımızın şirketleri olan TURAŞ A.Ş. ve TURVAKEN Enerji Üretimi A.Ş.’yi bir birine karıştırmaktadırlar. Bunların hepsi ayrı birer tüzel kişilik olup, Yönetim Kurulları ve Denetim Kurulları ayrı ayrıdır. Hepsi ayrı mevzuata tabiidir. Bu hususun dikkate alınması gerekmektedir. 

Vakfımız; Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 07.02.1992 gün ve E:1992/96, K:1992/74 sayılı kararının, 03 Mart 1992 tarih ve 21160 sayılı Resmi Gazete de yayımlanması ile kurulmuş olup, Vakfa üye kabulüne ise, 01.05.1992 tarihinde başlanmıştır.

Vakfımız Resmi Senedine göre; Vakfın organları, Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur. Yönetim Kurulunun faaliyetleri, iş ve işlemleri her yıl düzenli olarak Denetim Kurulu tarafından denetlenir ve Denetim Kurulunca hazırlanan iç denetim raporu Mütevelli Heyetin onayına sunulur. Vakıf Resmi Senedi dışında, Vakfın dış denetimi ise, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından periyodik olarak yapılmaktadır. Bunun dışında, denetim organı ve/veya komisyon oluşturulması yürürlükteki mevzuata aykırıdır.

Vakfımızca, 2003 yılı Nisan ayında üyelerimize Emeklilik Fonundan faizsiz borç verilmesi nedeniyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Yönetim Kurulunun görevden alınması ve Vakfımıza kayyum atanması için dava açılmıştır. Yönetim Kuruluna açılan davanın kararı 2006 yılı Mayıs ayında Yargıtay’ca onanması üzerine, Yönetim Kurulunda bulunan 3 üyenin Yargıtay kararı ile üyeliklerinin sona ermesi ve 2 üyenin de istifa etmesi ile Yönetim Kurulumuz, yedek üyelerden ilk 5 üye, asil üyelik için davet edilerek tamamlanmış ve Hukuk mücadelesi verilerek, Vakfımıza Kayyum atanması engellenmiştir. 

Vakfın 2006 yılında banka hesabında 6.000.000 TL ‘si varken, TURAŞ’tan alınan kar payları ve faiz geliri ile 2010 yılında yaklaşık olarak birikimi 20.000.000 TL’ye çıkarılmıştır. Üyelere maddi destek sağlamak amaçlı Bireysel Emeklilik hizmeti için çalışmalar başlatılmış ve bu süreç yaklaşık 2 yılımızı almıştır. Bu çalışma ile Ülkemizde Hazine Müsteşarlığından ilk Bireysel Emeklilik iznini alan vakıf olduk. İlk etapta yedi yıllık birikim olarak aktarılan tutardan 2003 yılında verilen yaklaşık 8.600.00 TL borç tutarı düşüldükten sonra kalan tutar üyelerimiz adına Bireysel Emeklilik Sistemine aktarılmıştır. 

İkinci etap da ise dört yıl süre ile yapılan aktarım dâhil olmak üzere, ilk üyelere toplam da 32.175,00 TL, son üyelere ise, 19.164,00 TL, ayrıca tüm üyelere 2003 – 2016 yılına kadar toplam 8.705,00 TL Kurban Bayramı nedeniyle, karşılıksız sosyal yardım olmak üzere, bu zamana kadar ilk üyeye 40.880,00 TL son üyeye de 27.869,00 TL gelir sağlanmıştır. Buna karşılık ilk üyenin ödediği toplam aidat tutarı 3.583,00 TL, son üyenin ödediği toplam aidat tutarı da 3.400,00 TL’dir.