Önemli Açıklama Sayfa 2

Bugüne kadar, Vakfımızca verilen bu hizmetlerin, hiç alınmamış veya yokmuş gibi davranılmasının nedeni de anlaşılamamaktadır.

İkinci Bireysel Emeklilik Projesini başlatmak için, Ülkemizdeki tüm bireysel emeklilik firmalardan teklif alınmış ve en iyi teklifi veren BNP Paribas’la sözleşme imzalanmıştır. Üyelerimizin işlemlerine başladığımızda özellikle firmayı uyarmamıza rağmen, şirketin Ankara acentesi üyelerimizin AvivaSA’daki hesaplarını aktarma yapmak istememesine rağmen bazı üyelerimizin imzalarını taklit ederek Avivasa’daki hesaplarını kendi hesaplarına aktarmaya çalıştıkları öğrenilmiştir.

Bunun üzerine konu şirketin merkezine yazılı olarak ileterek bu durumda kendileri ile çalışamayacağımız bildirilmiştir. Ayrıca üyelerimizden birinin de savcılığa müracaatı olmuş ve bunun üzerine Savcılık gerekli işlemleri başlatmıştır. Vakıf olarak da bu şirketle bağımız koparılmıştır. Bu arada TURAŞ’tan kar payı alamadığımız için Bireysel Emeklilik işlemleri ertelenmek zorunda kalınmıştır. Üyelerden alınan aidatlar ise vakfımızca her yıl nemalandırılarak üyelerin hesaplarına aktarılmaktadır. Kaynak temin edildiğinde bireysel emeklilik işlemine devam edilecektir.

Vakfımızın 1 yıllık bilançosunda yer alan Genel Yönetim Gideri kalemi, sanki Yönetim Kuruluna ödeme yapılmış gibi gösterilmektedir. Muhasebe tekniğine göre bir başlık olduğunu dahi bilmeden ithamlarda bulunulmaktadır. Bu kalemin detayları

Çalışanların ücretleri : 141.220,00 TL

Avukatlık Hizmet giderleri : 64.900,00 TL

Muhasebe müşavirlik giderleri : 17.700,00 TL

Telefon giderleri : 2.498,00 TL

Elektrik+su+internet+Doğalgaz : 5.702,00 TL

Bina aidat+İş.sağ.güv.+noter+top. : 3.317,00 TL

Banka havale gid.+vergi harç : 2.251,00 TL

Temizlik+kırtasiye matbuat : 1.509,00 TL

Amortisman : 4.614,00 TL

TOPLAM : 243.711,00 TL  

Ölüm yardımı+Bireysel Em. Fonu Gid. : 57.533,52 TL

Genel TOPLAM : 301.244,52 TL’dir.