Önemli Açıklama Sayfa 4

Aynı şekilde TURAŞ için de üç şirkete ait 10,4 Megavat GES 11 adet çağrı mektubu ve arsalarının alımı için protokol yaptık. Vakfa yaptığımız GES’in 10 katı. Yani geliri ne olacaktı ortalama yıllık 10 Milyon TL. Bu gelirin yarısı da DÖSİM’in olacaktı. Bu alımın noter aşamasında ortağımız DÖSİM hesaplara bloke koydurdu. Ayrıca TURAŞ’daki Vakıf Temsilcilerine bu satış işlemi nedeniyle dava açtı. Satış ile ilgili Protokol hükümleri yerine getirilemediği için herhangi bir ödeme yapılmamıştır. İki yıldan bu yana da bu şirketlerin tedbir kararı nedeniyle herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır. 

Satın alınan 3 adet şirkete ait 11 adet çağrı mektubu alınırken ödenecek bedelin değeri GES Uzmanı Solis firmasının raporuna göre Megavat başına 100.000-140.000 Euro olduğu belirlenmiştir. Yapılan satış işleminin Yasalara uygun olduğu, satış için hiç ödeme yapılmadığı hususları hep birlikte değerlendirildiğinde yapılan işlemin doğru olduğunu göstermektedir. Söz konusu satış bedeli çağrı mektupları ile arsaların bedeline karşılıktır. Şirketlerin değeri ile bir ilgisi yoktur. İşte bizler TURAŞ’a  yeni bir gelir kapısı ararken Bakanlık Bürokratları bu konuda Ağır Cezada yargılanmamızın sebebi olmuşlardır. Söz konusu Şirketlerin sorumluları herhangi bir ücret almamaktadır.

Vakfımızca kurulan TURVAKEN A.Ş.’nin tüm hukuki işlemleri, yazışmaları, muhasebe kayıtları gibi işlemleri vakfın görevlileri tarafından ücretsiz yürütülmektedir. Yönetim Kurulu da ücret almamaktadır. Bu Şirketin sadece 1 bekçisi santral da görev yapmakta ve ücret almaktadır. Ayrıca santral işletim ve kontrol hizmeti satın alınmaktadır.

Diğer bir konu TURVAKEN A.Ş’ye alınan arsalar, Genel Kurulda detaylı bir şekilde anlatılmış olup iki parsel 26 dönümdür. Eğer iddia edildiği gibi dört parsel olsa tapu satışında görülmez mi? TAPU SATIŞ KAYITINDA İKİ PARSEL İÇİN İŞLEM YAPILDI. DÖRT PARSEL OLSA İDİ ORADA DA GÖRÜLMESİ GEREKİRDİ

TURVAKEN Yönetim Kurulu Kararında 2 parsel, tapudan satış 2 parsel olan bu arsalar kayıtlarda mevcuttur. İmar geçtikten sonra bizim iki parselin toplamı 34 dönüm oldu. Yani biz yan parselden yer sağladık.

Bu konular tekrar platformda yayınlayarak hakarete varan suçlama yapıldığı ve üyeliği iptal edilen şahsın kasıtlı telefon görüşmesini ileri sürerek söylediklerine itibar edilmesi, Genel Kurulda açıklananlardan sonra yalancılıkla suçlanan kişinin söyledikleri daha sonra tekrar gündeme getirilmesi şaşırtıcıdır. 

Sosyal medyada yer alan konular 2010 yılında Vakıf Yönetim Kuruluna, 2011 yılında TURAŞ Yönetim Kuruluna, 2014 yılında TURVAKEN kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu üyesi olan ve Vakıf üyeliği sona eren asılsız iddia sahibi Salih YAVUZER’in, hazırlayıp, Vakıf üyelerine ve Mütevelli Heyet Üyelerine gönderdiği beş sayfalık yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgiler içeren, imzasız yazısından kaynaklanmaktadır.

Adı geçen şahısla ilgili olarak 2016 yılında, Vakfımıza bir Bakanlık oluru ulaşmıştır. Bu Olur’da adı geçenin, Ülkemize ve milletimize zarar veren FETÖ  grubu içinde yer aldığı belirtildiğinden konu, Vakfımız Hukuk Müşavirine iletilmiş ve görüş talep edilmiştir. Hukuk Müşavirinden alınan görüşte, bu kişinin TURAŞ Yönetim Kuruluna gönderilmesinin Vakfın geleceği açısından tehlikeli olacağı belirtilmiştir.