Önemli Açıklama Sayfa 5

Bunun üzerine, 2017 yılında TURAŞ Yönetim Kuruluna gönderilmeyen malum şahıs, Yönetim Kurulu toplantısında  “ben araba aldım, kredimi Yönetim Kurulu ücretine göre ayarlamıştım.” demek suretiyle kendisinin TURAŞ yönetiminden ayrılmaması gerektiğini belirtmiştir. Bu süreye kadar hiçbir kararda şerhi ve itirazı olmamasına ve görev aldığı Yönetim Kurullarında tüm arkadaşları ile uyumlu bir şekilde görev yapmasına rağmen, bu dönemden sonra, Vakıf ve TURVAKEN Yönetim Kurullarında huzursuzluk çıkararak aslı astarı olmayan ve hiçbir şekilde belgeye dayanmayan iddialar ileri sürmüştür. 

Buradan da anlaşılacağı üzere adı geçen şahıs için ne Vakıf’a ne de TURAŞ’a bir zarar gelebileceği hiç önemli değil önemli olan kendi menfaatleridir.

Adı geçen, TURVAKEN’e alınan arsaların Yönetim Kurulu Kararında ve tapu kayıtlarında ve TURAŞ’a alınan GES Şirketleri Yönetim Kurulu Kararlarında da imzası bulunmakta olup, tüm bu gelişmelerden bilgi sahibidir.

Bu olaydan sonra, adı geçenin ileri sürdüğü iddiaların incelenmesi için konu Yönetim Kurulumuzca, Vakfımız Denetim Kuruluna aktarılmıştır. Vakfımız Denetim Kurulu, yaklaşık iki aylık bir süre içerisinde, Vakfımız ve TURVAKEN Yönetim Kurulu üyeleri ile ayrı ayrı görüşmüş ve ifadelerine başvurmuş ve Vakıf ve TURVAKEN’in kayıtlarını ve iddiaları inceleyip bir rapor halinde Yönetim Kurulumuza ulaştırmıştır.

Denetim Kurulunun inceleme Raporunda, adı geçenin, ileri sürdüğü iddiaların hiçbir şekilde sübut bulmadığının (yani ortaya çıkmadığının), söz konusu davranışları ile Vakfın ve TURVAKEN A.Ş.’nin Yönetim Kurullarında çalışma ortamını bozduğu, Yönetim Kurulu Üyelerinin çalışma motivasyonlarını düşürdüğü, adı geçenin bu davranışlarının Vakfın ve Şirketin çalışmalarını olumsuz etkilediği kanaat ve sonucuna ulaşıldığı belirtildiğinden, Vakıf üyeliğinden çıkarılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuzun aldığı bu karar da, Mütevelli Heyetince onaylanmıştır.

Salih YAVUZER ile ilgili bu bilgilerin, Mütevelli Heyet Toplantısında açıklanmasından sonra, sosyal medyada yalan yanlış ve iftiraya dayalı bilgileri internet ortamında paylaşan Ertuğrul URALLI, Salih YAVUZER’e, dönerek toplantıya katılan tüm üyelerin duyacağı ses tonu ile “alçak, yalancı, seni kınıyorum, seni protesto ediyorum.” dedikten sonra toplantının sonunu beklemeden salonu terk ederken, Divan Başkanı ve Vakıf Başkanı “nereye gidiyorsun daha oylama var” dediklerin de, Ertuğrul URALLI, “ben oyumu, bu üyenin, üyeliğinin sonlandırılması ve yönetimden de ayrılması yönünde kullanıyorum” diyerek toplantı bitmeden salonu terk etmiştir. Toplantı sonunda böyle bir ifadeyi kullanan bir kişinin daha sonra sosyal medyada bu kadar yalan yanlış bilgilerle üyelerin kafasının karıştırılması ve bazı çevrelerde vakfı gündeme getirmesi de bizlere biraz manidar geliyor... sözüm ona Vakfın menfaatlerini düşündüklerini söyleyen bu kişilerin yaptıkları Vakfın iyiliğini ve geleceğini düşünen bir üyenin yapacağı şeyler değildir.

22.02.2018 tarihli Mütevelli Heyet toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer YAVUZ söz alarak, bu iki şahısça sosyal medyada ve isimsiz olarak vakıf üyelerine mektup şeklinde gönderilen iddialarına ve sözünü ettiği konulara bir saatten fazla görüntülü olarak belgeleriyle anlatarak bilgi vermiştir. Buna rağmen sosyal medyada toplantıya ait 4 adet video yayınlanmıştır. Ancak her nedense Başkanın açıklamalarına yayınlanan videoda yer verilmemiştir.

Yukarıda anlatıldığı üzere üyelikten çıkarılan asılsız iddia sahibi Salih YAVUZER’in imzasız yalan, yanlış, aslı astarı olmayan, belgeye dayanmayan iftiralarına itibar edilerek, sosyal medyada Vakfımıza zarar verecek şekilde yöneticilere iftira atılması anlaşılamamıştır. Eğer yasadışı bir şey var diyen var ise hukuki yollara başvurmasını, yoksa yönetime iftira atanların bunun karşılıksız kalmayacağını bilmeleri gerekir.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU