Turaş Turizm ve Ticaret A.Ş

trs

Vakfımızın DÖSEM ortaklığı ile 200 Milyon TL. sermaye ile kurulmuş olan " TURAŞ "ta, % 50.56 oranında hissesi bulunmaktadır. 

Vakfımız, TURAŞ Yönetim Kurulu'nda, dört üye ile temsil edilmektedir. TURAŞ'tan Vakfımıza, mali yıl sonunda yapılan TURAŞ Genel Kurulu'nca verilen karar çerçevesinde kar payı sağlanmaktadır. 

Vakfımızın TURAŞ'daki hisse oranının yükseltilmesi hususundaki girişimlerimiz devam etmektedir.