Yönetim Kurulu

            Muzaffer YAVUZ

            Muzaffer YAVUZ

               Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Atila ÖZŞATIR                                                         Mehmet TEKİN

                                   Mustafa Atila ÖZŞATIR                                                                          Mehmet TEKİN

                           Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                                                                Genel Sekreter

Salih YAVUZER                                                              Tansin TUNCAY

                                   Salih   YAVUZER                                                                                    Tahsin TUNCAY

                                        Sayman                                                                                         Yönetim Kurulu Üyesi

O. Latif CANTEMUR                                                               Nurettin KIRAN

                                 O. Latif CANTEMUR                                                                                  Nurettin KIRAN

                                 Yönetim Kurulu Üyesi                                                                            Yönetim Kurulu Üyesi 

Kadir AKKOL                                                               Gürkan KADAKAL

                                       Kadir AKKOL                                                                                      Gürkan KADAKAL

                                  Yönetim Kurulu Üyesi                                                                             Yönetim Kurulu Üyesi